Pertanian di Malaysia

BAB 1     PERTANIAN DI MALAYSIA

 

                         

1.1      Kepentingan Pertanian di Malaysia

 

a.      Pengeluaran bahan makanan

·         Memenuhi keperluan bekalan makanan penduduk

·         Kurang kos import bahan makanan

·         Memenuhi keperluan keselamatan negara

 

b.      Pengeluaran bahan mentah

·         Bahan mentah untuk keperluan industri

·         Contoh : getah – tayar ; kelapa sawit – minyak masak dll.

 

c.       Pendapatan eksport

·         Jualan hasil pertanian seperti getah, kelapa sawit, koko dll.

·         Sumber aliran masuk wang asing

·         Meningkatkan KDNK Negara

 

d.      Peluang pekerjaan

·         Melibatkan bilangan tenaga kerja yang besar

·         Tiga kumpulan utama pekerjaan bidang pertanian ialah kumpulan pengeluaran, perkhidmatan dan pembuatan

 

                                 

 

1.2    Tanaman dan Ternakan di Malaysia

 

Tanaman

Kawasan utama

Kelapa sawit

 

·         Johor (Rancangan Johor Tenggara, Rancangan Johor Selatan, Segamat)

·         Pahang (Jengka, Pahang Tenggara)

·         Perak (Teluk Intan,Sungai Siput, Trolak)

·         Selangor (Klang, Kampar, Batang berjuntai)

·         Sabah (Sandakan, Lahad Datu, Tawau)

 

Getah

·         Johor, Pahang, Perak, Kedah, Perlis, Sarawak, Sabah

 

Koko

·         Perak (Teluk Intan)

·         Selangor (Sabak Bernam)

·         Johor (Batu Pahat, Muar)

Kelapa

·         Selangor (Sabak Bernam)

·         Perak (Teluk Intan,Bagan Datoh)

·         Johor (Batu Pahat)

·         Sabah (Lahat Datu, Tawau, Kudat)

·         Sarawak (Mukah, Kucing)

Padi

·         MUDA (Kedah-Perlis)

·         Dataran Kelantan

·         Seberang Perak

·         Krian-Sungai Manik

·         Barat Laut Selangor

 

 

 

Sayuran

 

·         Cameron Highlands, Banting, Lembah Kinta, Wakaf Stan dan Kundasang

 

Buah-buahan

·         Durian – Batu Kurau, Bukit Gantang, Segamat

·         Rambutan – P. Pinang, Muar

·         Limau – Jerantut, Ulu Terangganu

·         Limau bali – Ipoh

 

Teh

·         Teh tanah tinggi – Cameron Highlands dan Kundasang

·         Teh tanah pamah – Banting dan Bukit Cheding

 

Tebu

·           Kedah (Padang Terap)

·           Perlis (Chuping)

 

Kopi

·           Kedah – Kopi Robusta

·           Cameron Highlands – Kopi Arabica

 

Florikultur

·           Cameron Highlands, Johor, Perak ,Selangor

 

Lembu dan Kerbau

·           Kedah, Kelantan, Sabah, Pahang

 

Kambing & biri-biri

·           Kelantan, Kedah, Perak, Negeri Sembilan

 

Ayam

·            Pulau Pinang, Perak, Johor, Selangor, Prai

 

Khinzir

·            Negeri Sembilan, Perak, Selangor, Sarawak

 

 

 

 

1.2.1        Faktor yang mempengaruhi taburan tanaman dan ternakan

                                 

a.      Faktor Iklim

 

·         Kawasan tanah pamah/rendah – suhu tinggi sesuai untuk tanaman getah, padi dll.

·         Kawasan tanah tinggi – suhu rendah sesuai untuk tanaman kubis, tomato dll.

·         Ternakan baka tropika sesuai diternak di Malaysia.

 

b.      Faktor Sejarah

 

·         Zaman sebelum penjajahan Inggeris – tanaman sara diri seperti padi, kelapa dll.

·         Zaman penjajahan Inggeris – getah dan kelapa sawit.

                    - Imigran Cina membawa masuk ayam dan khinzir

                   - Imigran India membawa masuk lembu LID

·         Selepas merdeka pelbagai tanaman diusahakan

 

c.       Faktor Ekonomi

 

·         Pasaran dan infrastruktur mempengaruhi taburan tanaman dan ternakan

·         Pasaran  perlu ada untuk memudahkan hasil  dipasarkan.

·         Infrastruktur ialah  kemudahan dan perkhidmatan asas (pengangkutan, bekalan elektrik, air  dll.) untuk membangunkan sektor pertanian.

 

 

 

 

d.      Faktor Dasar Kerajaan

 

·         Kerajaan melancarkan DPN dan RRJP3

·         Peningkatan pengeluaran makanan dengan cara  pembukaan kawasan baru dan guna tanah secara intensif.

·         Peningkatan kecekapan dan produktiviti sektor pertanian

·         Memaksimumkan pendapatan melalui penggunaan sumber secara optimum

·         Kerajaan telah memajukan semula sektor pertanian secara sistematik

 

 

1.3  Trend Pertanian Di Malaysia

 

a.      Mempelbagaikan tanaman dan ternakan

 

·         Matlamat   -   untuk mengelakkan negara bergantung kepada satu jenis tanaman atau ternakan sebagai punca pendapatan.

 

·         Faedah      -   menambah dan mempelbagaikan jenis tanaman dan ternakan

                  -   menambah pendapatan petani

                  -   mempelbagaikan ekonomi negara

                               -   meluaskan pasaran hasil pertanian

 

·         Bidang usaha yang berpotensi maju – lebah madu, daging rusa, burung unta, puyuh,  buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman herba.

 

b.      Pertanian berorientasikan eksport dan komersial

 

·         Matlamat  -   untuk mendapatkan pendapatan eksport

                 -   untuk memperolehi tukaran wang asing

 

·         Bidang usaha yang berpotensi untuk dieksport – belimbing, manggis, jambu batu, petola segi, keledek, serai, orkid, kekwa dan ros

 

·         Masalah pemasaran:

 

-          Cukai import lebih tinggi

-          Persaingan dengan hasil serupa dengan keluaran negara pengimport

-          Kos penghantaran yang tinggi

-          Bentuk sekatan seperti peraturan kasihatan, keperluan sijil import dan keperluan pembungkusan

 

 

c.       Hubungkait pertanian dengan pelancongan

 

·         Agrotourism merupakan program pelancongan berasaskan pertanian

·         Contoh program agrotourism  seperti homestay, farmstay, hutan rekreasi dan kolam memancing ikan.

·         Kaedah untuk memajukan sektor agrotourism secara mengadakan ladang komersial, lebuhraya merentasi kawasan perladangan, muzium atau taman pertanian dan promosi melalui media massa.

 

 

 

 

 

 

d.      Hubungkait pertanian dengan landskap

 

·         Landskap          -  pemandangan di atas daratan termasuk bentuk muka bumi, bangunan, jalanraya dan tumbuh-tumbuhan

 

·         Perlandskapan  -  kegiatan merancang, merekabentuk dan menguruskan landskap untuk tujuan rekreasi, keselesaan dan keselamatan manusia

 

·         Tujuan  -  menghasilkan pemandangan yang menarik, nilai estetika dan mendapatkan hasil yang lumayan

·         Contoh -  getah dan kelapa sawit ditanam berdasarkan susunan dan corak tertentu.

 

 

e.      Ladang kontrak

 

·         Perladangan yang melibatkan perjanjian secara rasmi di antara pengusaha pertanian dengan pembekal (pembeli/penyedia modah)

 

·         Tujuan -   mengurangkan risiko kerugian dan menyediakan pasaran hasil pertanian yang tetap

 

·         Faedah:

 

Pengusaha Pertanian

Pembeli

-          Tidak bimbang pemasaran hasil

-          Tidak memerlukan modal yang banyak bagi memulakan perusahaan

-          Mendapat latihan, khidmat nasihat dan kemudahan lain dari pembeli

-          Mendapat bekalan pada masa  ditetapkan

-          Mendapat bekalan pada harga dipersetujui

-          Mendapat bekalan mengikut kuantiti dan  kualiti yang ditetapkan

 

·         Contoh ladang kontrak  - ayam pedaging untuk restoran KFC, ikan keli dan siakap untuk restoran dan bunga untuk hotel

 

 

f.        Penggabungan ladang kecil

 

·         Ladang kecil digabung menjadi ladang kelompok atau ladang bersaiz besar seperti mini estet

·         Contohnya ladang getah, kelapa sawit dan sawah padi

·         Mempastikan keberkesanan  penggunaan sumber sedia ada

·         Agensi pertanian seperti LPP membekalkan input pertanian dan pemasaran

·         Ahli menjaga dan menguruskan ladang mereka

·         Tujuan -    meningkatkan produktiviti ladang dan pendapatan petani melalui   

                        pembangunan komoditi dalam jumlah yang besar dan tersusun.

 

g.      Perhutani

 

·         Maksud       -           Kegiatan pertanian dan perhutanan dibangunkan bersama-sama

                                    -           Beberapa jenis tanaman yang sesuai digabungkan dalam satu                                          kawasan

·         Tujuan         -           memberi perhatian kepada masalah kekurangan sumber                                       pengeluaran seperti tanah, buruh dan modal

·         Contoh – tanaman rotan di dalam kebun getah, ladang pokok jati dan sentang

 

·         Manfaat integrasi pertanian dan perhutanan:

-          Mewujudkan ruang untuk gabungan perusahaan perhutanan dan pertanian.

-          Mengoptimumkan penggunaan sumber terutama tanah.

-          Menyokong pelbagai perhubungan simbiotik seperti penanaman spesis pokok hutan dengan tanaman industri pertanian.

-          Membolehkan pengeluaran hasil pertanian dan perhutanan dari tanah yang sama.

-          Mengurangkan permintaan untuk tanah pertanian yang baru.

-          Meningkatkan pendapatan dari pelaburan.

 

 

 

1.4     Isu Pertanian Di Malaysia         

 

a.      Produktiviti

 

·         Kecekapan menggunakan input pengeluaran untuk mengeluarkan hasil yang               maksimum.

·         Kekangan meningkatkan produktiviti sektor pertanian:

 

                                       i.      Sektor pertanian tidak diusahakan dengan cekap

- input tidak digunakan dengan cekap seperti baja digunakan secara membazir 

  dan penggunaan tenaga buruh yang tinggi

 

                                     ii.      Daya pengeluaran yang rendah

- permintaan kelapa tinggi tetapi pengeluaran rendah

- hasil rendah kerana menggunakan benih atau baka tidak bermutu

 

                                    iii.      Saiz ladang terlalu kecil

- keluasan yang kecil menyukarkan penggunaan teknologi dan amalan yang  

  ekonomikal

                        - hasil rendah

 

                                    iv.      Kurang penggunaan teknologi yang lebih berkesan

- petani kurang menggunakan teknologi moden

                        - cara meningkatkan produktiviti – pekebun kecil menggunakan klon-klon getah

                            baru, teknik penorehan ‘puncture tapping’ dan sistem pengairan moden dalam

                            penanaman sayur-sayuran.

 

                                      v.      Perubahan cuaca dan iklim

- kesan cuaca seperti musim hujan dan panas menjejaskan produktiviti 

 

·         Langkah mengatasi kekangan produktivit/produktiviti rendah:

 

                                       i.      Ladang kelompok

-           ladang-ladang kecil digabungkan untuk memastikan keberkesanan            penggunaan sumber sedia ada.

            -           Ladang kecil digabung menjadi ladang kelompok atau mini estet

            -           Contohnya ladang getah, kelapa sawit dan sawah padi

 

                                     ii.      Perladangan campuran

-           menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu kawasan                                 penanaman.

                        -           dapat menambah pendapatan petani

contoh  :  menanam pisang dalam kebun kelapa atau kebun getah dan menanam koko dalam kebun kelapa sawit

                                    iii.      Penggunaan teknologi

-           kaedah kultur tisu dapat menghasilkan lebih banyak bahan penanaman                  yang berkualiti  dan tahan penyakit dalam masa singkat.

-           guna jentera atau teknologi pengairan titisan dan percikan

 

                  iv.   Mengadakan program latihan dan bimbingan kepada petani.

 

b.      Ketidakstabilan harga

 

-     Pengeluaran hasil sukar disesuaikan dengan permintaan pasaran.

-     Hasil pertanian cepat rosak dan teknik penyimpanan terhad menyebabkan hasil   

      pertanian tidak dapat disimpan sementara menunggu harga meningkat.

-     Kos pengeluaran semakin meningkat membebankan petani.

-     Bekalan yang berlebihan juga menyebabkan ketidakstabilan harga.

 

-     Langkah mengatasi ketidakstabilan harga:

-          Memproses hasil tanaman seperti cili dijadikan sos

-          Agensi kerajaan membeli hasil yang berlebihan

-          Menghapuskan penggunaan orang tengah

-          Memperkenalkan harga minimum terjamin / harga siling

-          Mencari bahan alternatif baru untuk makanan ternakan

 

 

c.       Penyebaran Dan Pengamalan Teknologi Baru

 

·         Teknologi baru penggerak negara mengeksport lebih banyak bahan pertanian.

·         Amalan teknologi baru seperti pertanian persekitaran terkawal dan penanaman sayuran secara fertigasi

 

·         Cara mengatasi masalah penyebaran dan pengamalan teknologi baru :

-          mengadakan lawatan ke kebun

-          memberi penerangan, kursus dan bimbingan secara berterusan

-          penggunaan media massa secara meluas / kempen

 

 

d.      Pendidikan Dan Latihan

 

·         Melahirkan petani dan penternak yang berdaya maju dan inovatif.

·         Kementerian Pertanian menjalankan program latihan dan bimbingan, penyelidikan dalam teknologi makanan dan industri herba berasaskan pertanian.

 

·         Cara mengatasi masalah kekurangan pendidikan dan latihan

-          menggiatkan aktivti latihan untuk petani

-          memperbanyakkan penyelidikan dan menggiatkan pengembangan

-          memperbanyakkan pusat latihan/institusi latihan pertanian

 

 

e.      Penghijrahan Penduduk

 

·         Hijrah dari desa ke bandar

·         Kerana faktor:

                                                   i.      Sosial – gaya hidup di bandar, mobiliti sosial dan infrastruktur moden

                                                 ii.      Ekonomi – pendapatan yang kurang lumayan / rendah di desa, pertanian banyak risiko

·         Kesan penghijrahan – pertanian tidak dapat diusahakan secara efisien 

 

 

 

 

·         Langkah mengatasi penghijrahan penduduk

-          membawa industri ke desa / buka kilang di desa

-          menggalakkan belia berkelulusan pertanian mengusahakan pertanian secara professional dan komersial

 

f.        Pencemaran Alam Sekitar

 

·         Punca pencemaran:

-          sisa bahan pertanian contohnya sisa getah dan kelapa sawit

-          sisa toksik dari racun makhluk perosak

-          asap dari pembakaran

-          pembuangan najis yang tidak terkawal dari industri ternakan

-          penghasilan gas metana melalui pereputan sisa pertanian

-          hakisan kawasan penanaman

 

·         Cara mengatasi pencemaran:

-          guna semula sisa pertanian untuk makanan ternakan dan medium penanaman

-          guna kaedah biologi untuk merawat air tercemar

-          penguatkuasaan undang-undang

-          mengurangkan penggunaan racun perosak – rumah jaring kalis serangga, kawalan perosak bersepadu, kawalan biologi dan menanam secara organik

 

g.      Kekurangan Buruh

 

·         Punca kekurangan buruh:

-          penduduk tempatan tidak berminat bekerja di ladang menyebabkan buruh asing dibawa masuk 

-          golongan muda berhijrah ke bandar

-          pendapatan kurang lumayan

-          pulangan pertanian rendah

-          perusahaan pertanian berisiko

-          perbezaan taraf hidup penduduk desa dan bandar

 

·         Langkah-langkah mengatasi kekurangan buruh :

-          Penggunaan teknologi baru

-          Penggunaan mekanisasi ladang

-          Aplikasi  bioteknologi

-          Pertanian persis (tepat)

-          Gunakan tenaga buruh asing

-          Menyediakan suasana kerja yang menarik untuk menarik pekerja tempatan

 

 

 

 

1.5   Peranan institusi dalam pembangunan pertanian 

 

 

a.       Menyediakan infrastruktur

·         Sistem pengairan dan saliran, sistem jalan raya, sistem komunikasi, bekalan elektrik dan air

·         Institusi terlibat JPS, FELDA, RISDA, JKR, TNB

 

 

 

b.   Menjalankan penyelidikan dan pembangunan

·         Meliputi pengeluaran, lepas tuai  dan aktiviti hiliran (pemprosesan, penyimpanan, pembungkusan,pengangkutan)

·         Institusi terlibat seperti MARDI, RRIM, MCB, Guthri, Sime Darby 

 

c.   Memberi khidmat nasihat dan latihan

·         Lawatan dan latihan oleh agen pengembangan

·         Institusi terlibat seperti Jabatan Pertanian, JPH, LPP,RISDA dll

 

d.    Menyediakan peluang pekerjaan

·         Penyelidik, pegawai pengembangan, perunding, agen pemasaran dll

·         Institusi terlibat seperti MARDI, RRIM, LPP, dll

 

e.   Menyediakan bantuan kewangan

·         Perkhidmatan memberi kredit

·         Institusi terlibat seperti BPM, LPP, Jabatan Pertanian dll.

 

f.   Membuat penyeliaan

·         Menentukan prosedur dan undang-undang dipatuhi (penggunaan racun, pencegahan penyakit, pemeriksaan mutu hasil pertanian)

·         Institusi terlibat seperti Jabatan Pertanian, JPH, MPOB, BERNAS, dll

 

g.   Membantu pemasaran hasil

·         Mendapatkan pembeli, menyediakan kemudahan pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran.

·         Institusi terlibat seperti FAMA, MARDEC, LTN, BERNAS dll.

 

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers

%d bloggers like this: